Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 21.01.2021

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan MitArrangement.dk (i det følgende benævnt “Dataansvarlig”) (“vi” eller “os”) behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

MitArrangement.dk er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Her ser du vores konktaktoplysninger:

MitArrangement.dk
Kongevejen 268
2830 Virum
Danmark
CVR 19756289
Tlf.nr.: +45 88 83 21 11

E-mail: support@mitarrangement.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

For at give en klar og gennemskuelig information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger har vi inddelt vores Privatlivspolitik i forskellige afsnit. Privatlivspolitikken er relevant for dig, hvis du er kunde, leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder eller konsulent), hvis du bruger vores websites og/eller modtager markedsføring, nyhedsbreve o.lign. fra os.

Formål

 1. Levering af vores ydelse: Personoplysninger indtastet af dig eller en person der på dine vegne har bestilt et produkt/ydelse hos os, har forespurgt eller anmodet om informationer om vores produkt/ydelse, tilmeldt sig et af vore arrangementer eller et lignende formål.

 2. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

 3. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på tilmeldingswebsitet og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.

 4. Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores websites.

Kategorier af personoplysninger

Kategorierne af personoplysninger afhænger af anvendelsen og din relation til Conference Manager™, herunder om du f.eks. er kunde eller alene har tilmeldt dig vort nyhedsbrev

Nedenfor er angivet forskellige kategorier af personoplysninger, der bliver behandlet om dig:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Navn, adresse, stilling, e-mail, telefon, brugernavn mv.

 • Særligt følsomme oplysninger:

  • Ingen

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

 • Den virksomhed eller organisation, som du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent)

 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige, hvis du vælger at give os oplysninger herom.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f

  Når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for os. Vi har en legitim interesse i at kunne komme i kontakt med dig, kommunikere og samarbejde med dig om indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed eller organisation, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent), samt efterkomme anmodninger fra dig. Herunder har vi en legitim interesse i at opbevare dokumentation for vores samarbejde til brug for fakturering og løsning af eventuelle tvister mv.

 • Artikel 6.1.b

  Når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, eller for at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os

 • Artikel 6.1.c

  Når behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for os. I visse tilfælde er vi retligt forpligtet til at opbevare materiale, hvori dine personoplysninger indgår. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringslovgivningen.

 • Artikel 6.1.a

  Når du har givet os dit samtykke

Opbevaring

Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:

 • varetage de formål, der er nævnt ovenfor

 • dokumentere:

  1. samarbejdet

  2. vores ret til behandling af personoplysningerne samt

  3. vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. bogføringslovgivningen (der stiller krav om, at vi skal gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører)

3. Konsekvenser ved behandlingen

Ved indtastning af almindelige personoplysninger kan disse blive gjort offentligt tilgængelige gennem en online deltagerliste, ligesom der ved fysiske arrangementer kan blive udarbejdet navneskilte og/eller udleveret en fysisk deltagerliste.

Særligt følsomme oplysninger vil ikke blive gjort tilgængelige online.

4. Pligtmæssig information

Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, kan konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder:

 • at vi ikke kan indgå i en kunde-/leverandør- eller anden samarbejdsrelation med dig, herunder kunne kommunikere og have løbende kontakt med dig eller den virksomhed, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent),

 • at vi ikke kan efterkomme dine anmodninger og

 • at vi ikke kan give dig brugeradgang til vores services, ydelser og systemer.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Kontakte den Dataansvarlige beskrevet i punkt 1.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne